Galaxy Gift Card
บัตรมาสเตอร์การ์ดแบบเติมเงิน ใช้ชำระค่าสินค้า กับร้านที่รับบัตรมาสเตอร์การ์ด
เริ่มใช้งานได้แล้ววันนี้
ใช้จ่ายผ่านบัตรได้ง่าย
Galaxy Gift Card คือบัตรเงินสดที่สามารถเติมเงินได้ ที่มอบให้กับผู้ซื้อโทรศัพท์มือถือของซัมซุงตามรุ่นที่กำหนด โดยบัตรนี้สามารถนำไปชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ ตามเครื่องรูดบัตร ที่มีเครื่องหมาย MasterCard
เติมเงินเข้ากระเป๋าได้สะดวกสบาย
บัตร Galaxy Gift Card เป็นบัตรเงินสดเติมเงิน ที่จะต้องมีเงินเพียงพอภายในบัตรก่อนที่จะชำระสินค้าหรือบรการใดๆ ซึ่งผู้ถือสามารถเติมเงินได้เพิ่ม ผ่านร้านสะดวกซื้อ ตู้เติมเงิน และธนาคารชั้นนำต่างๆ เพื่อนำบัตรไปชำระค่าสินค้า/ค่าบริการ ตามเครื่องรูดบัตร ที่มีเครื่องหมาย MasterCard